Bildiagnose til fast pris

Oppgi registreringsnummer og kilometerstand. Sammenlign verksteder og bestill bildiagnose online til fast pris.

Hva innebærer en bildiagnose?

I dag styres biler av mange ulike små datamaskiner, såkalt kontrollenheter og gateways. Kjøretøysbransjen har konstatert at det har aldri har vært så bra kvalitet på bilene som nå. Med bra kvalitet kommer også ekstremt avansert teknikk. Noen biler har flere kildekoder enn de mest avansert flymaskinene! Med feilsøking på bil mener mann avlesning av bilens feilminne. Med hjelp av diagnoseteknikk skannes bilens informasjon og berørte kjøretøyskomponenter sjekkes med en felkodeleser. Du får en feilrapport og en pris på reparasjon (hvis det trengs).

Når bør en feilsøking gjøres?

En bildiagnose gjør man når bilen ikke fungerer som forventet. Når din bil for eksempel stopper eller ikke starter som den skal. Kanskje det er på tide å gjøre en klimaservice eller hvis bilen ikke starter som den bruker, eller plutselig stopper. Det kan være mer eller mindre avanserte feil og grunnen til feilen kan ha ulik vanskelighetsgrad. De fleste verksteder har utstyr for å gjennomføre en feilsøking, har du en feil som du gjerne vil at verkstedet skal se på går det bra å bestille en bildiagnose i samband med din årlige bilservice.

Hva koster en felsøking for din bil?

Prisbildet for en bildiagnose avhenger av hvilken type feilsøking det er som skal gjøres og på hvor kompleks bilmodell du har. I bildiagnosen inngår ikke service som for eksempel oljeskift. Ved komplekse feil, som blir alt vanligere i våre teknisk avanserte biler kan kostnaden for bildiagnosen rase i vei. Mange verksteder arbeider derfor med en trinnvis modell for at du som bileier kan bedømme kostanden under arbeidets gang.

Feilsøking omfatter følgende tjenester og komponenter:
  • Elektronisk feilsøking
  • Feilkodelesing ved hjelp av diagnoseverktøy
  • Sletting av feilminnet (sporadiske feil eller etter reparasjon)
  • Mekanisk feilsøking
  • Visuell inspeksjon av
  • feilkilden. Testkjøring om nødvendig. Lengde
  • 60 minutter. Tilbud for å fikse oppdagede feil og behov for reparasjon eller service
  • Hvis diagnosen ikke utleder til en feil til en bestemt komponent, kan det hende at det må utføres en dypere feilsøking. Prisforslag utarbeides av verkstedet

En lampe som ikke skal lyse har blitt tent på dashbordet. Du trenger kanskje en bildiagnose.

I bilen finnes hundrevis prosessorer. Det gjør den til en avansert maskin. Når feil oppstår, kan det være flere ulike grunner til at varsellampen tennes.

Våre partnere

Anmeld deg til våre nyhetsbrev, og få informasjon om tilbud fra Lasingoo.