Bra å vite om bilservice

Hva er en bilservice?

Ved en bilservice kontrolleres ulike slitasje kritiske komponenter i din bil. Arbeidet som utføres varierer mellom bilmodeller, bilens alder og antall kjørte kilometer. Verkstedet følger produsentens rekommandasjoner og utfører arbeidet med hjelp av en protokoll. En bilservice er et vedlikehold som gjennomføres for at bilen skal fungere som tiltenkt. Dette er viktig for sikkerheten og for å forebygge dyre reparasjoner.

Når skal bilen ha service?

Hvilket servicebehov akkurat din bil har er avhengig hvilken modell/årsmodell det er, og ikke minst hvor langt bilen er blitt kjørt. I bilens servicehåndbok ser du hvilke serviceintervaller som er rekommandert for din bil. Kjører du en nyere bil forteller også bilen om for deg når tiden er inne for service. Det er viktig å tenke på og ikke bare utgå ifra kilometerintervallene om man ikke kjører lange strekninger. Allikevel må man ha service på bilen hvert år dette grunnet i at motoroljen taper seg i kvalitet. Kjører man korte strekninger skal motoroljen skiftes en gang om året.

Hva koster en bilservice?

I kraft av at verkstedet følger bilprodusentens rekommandasjoner om hvilket arbeid som skal gjennomføres på din bil, varierer også prisen på service. Noen servicer kan inneholde flere kontrollpunkter og at flere komponenter skal byttes ut. Service der kamremmen skal byttes er generelt sett dyrere enn andre typer service.

Bilservice inneholder følgende tjenester og komponenter
  • Servicekontroll for aktuell km - eller års intervall
  • Bytte av olje
  • Bytte av oljefilter

Bestill Bilservice nå